Capoeira CTMV

Contramestre Kleyton

Vilkår for påmelding

Vilkår for påmelding

Alle medlemmer, utøvere og foresatte må akseptere og forholde seg til Capoeira CTMVs vilkår for påmelding.

Generelt

 • Ved å starte trening i Capoeira CTMV har man akseptert våre vilkår uten forbehold.
 • Som medlem i Capoeira CTMV plikter du til enhver tid å holde deg oppdatert på den informasjonen som finnes på vår hjemmeside www.capoeira-ctmv.no og som sendes ut på mail.
 • Alle medlemmer i Capoeira CTMV administrerer sin egen medlemsprofil i GNIST appen eller via link som blir sendt ut to ganger i året. Som medlem eller foresatte plikter du til enhver tid å holde kontaktinformasjonen på medlemsprofilen oppdatert.

Betaling av medlems- og treningskontingent

 • Medlems- og treningskontingent skal være betalt fullt før treningen starter opp. Det ligger en lovpålagt forsikring med for alle medlemmer. Forsikringen gjelder fra den dag kontingenten er betalt.
 • Capoeira CTMV kan utestenge en utøver som ikke har betalt alt utestående til Capoeira CTMV tidligst etter 1. purring.

Utmelding

 • Eventuell utmelding skal formidles skriftlig gjennom vårt utmeldingsskjema.
 • Utmelding gir ingen rett til refusjon da alle nye elever har fått tilbud om to gratis prøvetimer før påmelding.
 • Ved langvarig sykdom eller skade som medfører fravær resten av semesteret godtas vanligvis utmelding etter avtale i hver enkelt tilfelle mot fremleggelse av sykmelding og/eller legeerklæring. Treningskontingenten blir refundert helt eller delvis etter skriftlig avtale mellom medlem og administrasjon.

Bekledning

 • Utøvere skal ha på seg uniform eller annet capoeiratøy, innesko eller barbent. Langt hår må settes opp i strikk.
 • Foresatte som er med på treninger skal også ha på seg egnet treningstøy.

Regler i treningslokalet

 • Trenerne har det sportslige ansvaret og foresatte plikter å innrette seg etter beskjeder fra trenerne.
 • Man skal vise respekt for treningslokalet og vårt utstyr, og behandle de deretter.
 • Ingen utøvere skal bruke utstyret uten en kvalifisert trener tilstede.
 • Når man forlater treningen skal det være ryddig. Trenere har ansvaret for å vise og lære elevene hvor låst utstyr skal stå, og det skal settes av tid til opprydding ved behov på slutten av treningen.

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Hvis du fortsetter å bruke siden, så antar vi at du synes det er greit!