Capoeira CTMV

Contramestre Kleyton

Retningslinjer under covid-19 for Mandinga EM Oslo

Styret i Capoeira CDO har satt retningslinjer for treningene i henhold til NHI’s anbefalinger og retningslinjer for kultur- og idrettsarrangementer under covid-19.

For å kunne gjennomføre arrangementet på en (smittevern) forsvarlig måte krever dette at både trenere, deltagere og foresatte samarbeider godt. Blant annet betyr det at:

 • Dersom du er syk eller har symptomer skal du ikke komme på arrangementet!
 • Dersom du blir påvist smitte må det gis beskjed til trener/leder slik at vi kan varsle andre som trent sammen med deg.
 • Dersom du er i karantene, skal du ikke komme på arrangementet.
 • Dersom du hoster/nyser gjentatte ganger, vil du sendes hjem

Organisering av Mandinga em Oslo 17 og 18 oktober 2020

 • Ingen forelde eller andre (med unntak av mini) får være med inn i hallen under arrangementet.
 • Kun en forelder kan være med CapoMini inn på trening.
 • Alle må komme i treningstøy, det er ikke mulig å skifte i hallen.
 • Møt opp ved hovedinngangen 5 min før treningsstart. Vær presise! Ingen får gå inn i hallen uten å bli registrert av en ansvarlig i Capoeira CDO.
 • Du vil få antiback på hendende før og etter trening.
 • Sko skal settes rett innenfor inngangen.
 • Husk 1 m. avstand.
 • Ta med vannflaske med godt synlig navn.
 • Du vil bli fulgt ut når treningen er ferdig. Det er derfor viktig at foreldrene er der når barna er ferdige.
 • Forlat området raskt slik at vi kan klargjøre til neste gruppe.
 • Alt utstyr blir desinfisert mellom hver gruppe.

Påmelding til arrangement

Av smitteoppfølgende hensyn er det viktig at alle medlemmer melder seg på arrangementet i forkant. Dersom du ikke er påmeldt kommer du heller ikke inn.

Klikk på denne linken for å melde dere på!

Guidelines for Mandinga em Oslo during the Covid-19-pandemic- workshop 17th and 18th of october

The guidelines regarding training have been implemented by the Board of Capoeira CDO and are in accordance with NHI recommendations and guidelines related to culture and sporting events during covid-19.

In order for the event to be carried out in a responsible manner regarding infection control, it is necessary that trainers, participants and parents are willing to cooperate.

This means that:

 • If you are sick/feeling ill and/or have symptoms you are not allowed to show up nor attend the event!
 • If you test positive for covid-19 you must inform your trainer/leader in order for us to be able to notify others that have trained with you.
 • If you are in quarantine do not attend the event.
 • If you cough/sneeze several times or show any symptoms of a developing cold you will be sent home.

The organisation of Mandinga em Oslo 17th and 18th of october 2020

 • No parents or others (with the exception of Mini) will be allowed in the gym during the event.
 • Only one parent can attend CapoMini during training.
 • Everybody must show up in their sportswear, it will not be possible to change once in the gym.
 • Show up by the main entrance 5 min before traning starts. It is important to show up on time! Nobody will be allowed in the gym without having been registered by a crewmember of Capoeira CDO.
 • You will receive antibac on your hands before and after trainings.
 • Shoes are to be placed right inside the entrance.
 • Remember to keep 1m distance!
 • Bring a waterbottle with your name on it.
 • You will be accompanied outside once the training has ended. It is therefore important that the parents are there to pick up their child/children at the end of trainings.
 • Leave the area quickly in order for us to be able to prepare for the next group to arrive.
 • All equipment will be disinfected between each group.

Registration for the event

Due to infection-control measures it is important that all members/participants register prior to the event. If you are not registered you will not be allowed in the gym.

Follow this link to register: Click here to sign up for the event!

Vennlig hilsen / Best regards
Capoeira CDO

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Hvis du fortsetter å bruke siden, så antar vi at du synes det er greit!